KIDDY ENGLISH CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẦM NON KIDDY OLLIE

We would Be Happy To Assist You

STV MAM NON 2 scaled

5 GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC  THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẦM NON

ollie cap 2

Kiddy Ollie 2

4 to 5 years old

 • Giáo trình bản quyền Quốc tế Ollie & Story Cards 2

 • Làm quen chủ đề gần gũi với thế giới quan của bé, phát triển trí tuệ, cảm xúc, tình yêu đối với bộ môn tiếng Anh.

 • Học đa giác quan & kích hoạt năng lực học tiềm thức não phải

Kiddy Ollie 3

5 to 6 years old

 • Giáo trình bản quyền Quốc tế Ollie 3 & Story Cards 3

 • Chú trọng đọc, viết sớm với Phonics & Phonological Awareness 3

 • Học từ trải nghiệm, học liệu là câu chuyện, video chân thực vào bài học. Tăng tốc tiếng Anh, làm dự án, biểu diễn nghệ thuật,

 • Lấy trẻ làm trung tâm, mở rộng chủ đề phát triển thế giới quan, trí tuệ, cảm xúc, liên hệ giữa học tập và thực tế

HINH MAM NON
READER OLI

Ollie Readers

5 to 6 years old

 • Giáo trình bản quyền Quốc tế Oxford Phonics World 2.
 • Chú trọng đọc, viết sớm với Phonics & Phonological Awareness 3.
 • Học nhận diện mặt chữ, tập đọc sớm bằng phương pháp đánh vần.
 • Học kể lại câu truyện và thuyết trình với thẻ truyện.

Bé sẽ đạt được gì thông qua Khóa Học

STV Man Non

Learn * Discover * Achieve

let’s talk

STV IMPAGE 1

connect

we'd love to have your feedback on your experience so far

small_c_popup.png

Gửi thông điệp cho STV

Đăng ký cho bé học thử tại STV ENGLISH ngay!